آفتاب: تخت جمشید فعلاً از سرقت در امان مانده، اما خطرات و تهدیدهایی مثل مرمت غیراصولی، رطوبت سدهای مجاور، رشد فاجعه بار گلسنگ*ها و آلودگی هوا هم این بنای باستانی را تهدید می*کند؛ تخت جمشید قرمز و نارنجی شده است.

ادامه تصاویر در ادامه مطلب.