تبلیغات
سرزمین اهورایی - Iran Rulers effective 1694 to date

 
پرسمان
دیدگاه شما نسبت به عملکرد این تارنما چیست؟

جستجوگر تارنما
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
آمار تارنما
تمام نوشتارها : عدد
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل بازدیدها : نفر
آخرین بازدید :

PageRank Checking Icon

 

 

 

              Safavi

Dynasty

Birth 

 

Death 

 

06 Aug 1694

23 Oct 1722 

Soltan Hossein I

b. 1668

d. 1726

 

10 Nov 1722

02 Sep 1732 

Tahmasp II

b. 1704

d. 1740

 

8 Nov 1726

Jul 1728   

Sayyed Ahmad(in opposition)

b. ...

d. 1728

 

03 Sep 1732

08 Mar 1736 

Shah Abbas III    

b. 1732

d. 1740

 

17 Dec 1749

09 Jan 1750

Shah Soleyman II

b. 1714

d. 1763

 

09 Jan 1750

1773

Shah Esmail III

b. 1733

d. 1773

 

1753

Jun 1753

Soltan Hoseyn II(in opposition)

 

 

 

1780

1786

Abu al-Fath Mohammad

b. ...

d. 1794

 

 

Ghalzay

 

Dynasty

 

 

 

 

23 Oct 1722

25 Apr 1725 

Mahmud Afghan

b. 1699

d. 1725

 

26 Apr 1725

13 Nov 1729 

Ashraf Afghan

b. 1700

d. 1730

 

 

Afshar

 

Dynasty

 

 

 

 

08 Mar 1736

01 Jul 1747 

Nader

b. 618

d. 1747

 

06 Jul 1747

24 Sep 1748 

Adel

b. 1719

d. 1749

 

24 Sep 1748

May 1749 

Ebrahim-To 8 Dec 1748 regent as Ebrahim Khan

b. 1724

d. 1749

 

May 1749

17 Dec 1749 

Esmail Rokh (1st time)

b. 1734

d. 1796

 

26 Jan 1750

Jun 1750 

Esmail Rokh (2nd time)            

b. 1734

d. 1796

 

09 May 1755

14 May 1796 

Esmail Rokh (3rd time)            

b. 1734

d. 1796

Click to read morePrime Ministers                                     

01 May 1907

31 Aug 1907 

Mirza Ali Asghar Khan             

b. 18566

d. 1907

09 Sep 1907

13 Sep 1907 

Mirza Nasrollah Khan

b. 18...

d. 1907

25 Oct 1907

21 Dec 1907 

Nasir ol-Mulk (1st time)

 

 

21 Dec 1907

May 1908

Nizam 0l-Saltaneh

 

 

May 1908

07 Jun 1908 

Mortaza Gholi Khan

b. 18...

d. 1911

07 Jun 1908

29 Apr 1909 

Moshir ol-Saltaneh                 

b. 1872

d. 1935

29 Apr 1909

May 1909 

Prince Kamran Mirza

b. 1856

d. 1927

May 1909

16 Jul 1909 

Saad ol-Dauleh (1st time)

 

 

16 Jul 1909

06 Oct 1909 

Nasir ol-Mulk (2nd time)

 

 

06 Oct 1909

Jul 1910 

Mohammad Vali Khan (1st time)

b. 1884

d. 1926

Jul 1910

19 Jul 1911 

Mirza Hassan Khan (1st time)

b. 18...

d. 1932

19 Jul 1911

26 Jul 1911 

Mohammad Vali Khan (2nd time)     

b. 18...

d. 1932

26 Jul 1911

23 Nov 1912 

Najaf Gholi Khan (1st time)

 

 

23 Nov 1912

11 Jan 1913 

Saad ol-Daula (2nd time)

 

 

11 Jan 1913

01 Jul 1914 

Mirza Mohammad Ali Khan

b. 1872

d. 1918

1 Jul 1914

Feb 1915 

Mirza Hassan Khan (2nd time)

b. 18...

d. 1932

Feb 1915

Apr 1915 

Prince Abdol Hossein Mirza(1st time)

b. 1858

d. 1939

Apr 1915

Jul 1915 

Mirza Hassan Khan (3rd time)

b. 18...

d. 1932

Jul 1915

18 Aug 1915 

Prince Sultan Abdol Majid Mirza(1st time)

b. 1845

d. 1926

18 Aug 1915

25 Dec 1915 

Mostofi 0l-Mamalak

 

 

25 Dec 1915

Mar 1916 

Prince Abdol Hossein Mirza(2nd time)

b. 1858

d. 1939

Mar 1916

Jul 1917

Mohammad Vali Khan (3rd time)

b. 18...

d. 1932

Jul 1917

Dec 1917 

Mirza Hassan Khan (4th time)

b. 18...

d. 1932

Dec 1917

May 1918 

Prince Sultan Abdol Majid Mirza(2nd/tm)

b. 1845

d. 1926

May 1918

Aug 1918 

Najaf Gholi Khan (2nd time)

 

 

Aug 1918

21 Feb 1921 

Mirza Hassan Khan (5th time)

b. 18...

d. 1932

21 Feb 1921

04 Jun 1921 

Seyyed Ziya-e-ddin Tabatabai

b. 1888

d. 1969

04 Jun 1921

12 Oct 1921 

Ahmad Ghavan ol-Saltana(1st time)

b. 1876

d. 1955

12 Oct 1921

20 Jan 1922 

Shoa-ol-Saltaneh

 

 

20 Jan 1922

11 Jun 1922 

Mirza Hassan Khan Pirnia(1st time)

b. 1872

d. 1935

11 Jun 1922

30 Jan 1923 

Ahmad Ghavam ol-Saltana (2nd time) 

b. 1876

d. 1955

30 Jan 1923

15 Jun 1923 

Mirza Hassan Khan (6th time)

b. 18...

d. 1932

15 Jun 1923

28 Oct 1923 

Mirza Hassan Khan Pirnia(2nd time)

b. 1872

d. 1935

28 Oct 1923

01 Nov 1925 

Reza Khan (= Reza Pahlavi)

b. 1878

d. 1944

01 Nov 1925

13 Jun 1926 

Mohammad Ali Khan Forughi(1st time)

b. 1877

d. 1942

13 Jun 1926

02 Jun 1927 

Mirza Hassan Khan (7th time)

b. 18...

d. 1932

02 Jun 1927

18 Sep 1933 

Mahdi Gholi Khan Hidayat

 

 

18 Sep 1933

03 Dec 1935 

Mohammad Ali Khan Forughi(2nd time)

b. 1877

d. 1942

03 Dec 1935

26 Oct 1939 

Mahmoud Jam

b. 1880

d. 19...

26 Oct 1939

26 Jun 1940 

Ahmad Matin-Daftari

b. 1896

d. 1971

26 Jun 1940

27 Aug 1941 

Ali Mansour (1st time)

b. 1895

d. 1974

27 Aug 1941

09 Mar 1942 

Mohammad Ali Khan Forughi(3rd time)

b. 1877

d. 1942

09 Mar 1942

09 Aug 1942 

Ali Soheili (1st time)

b. 1896

d. 1958

09 Aug 1942

15 Feb 1943 

Ahmad Ghavam ol-Saltana (3rd time) 

b. 1876

d. 1955

15 Feb 1943

06 Apr 1944 

Ali Soheili (2nd time)

b. 1896

d. 1958

06 Apr 1944

25 Nov 1944 

Mohammad Saeed Maraghehi (1st time)

b. 1881

d. 1973

25 Nov 1944

13 May 1945 

Seyyed Mostafa Morteza-Gholi

 

 

13 May 1945

06 Jun 1945 

Ebrahim Hakimi (1st time)

b. 1869

d. 1959

06 Jun 1945

30 Oct 1945 

Mohsen Sadr (acting)

b. 1883

d. 1962

30 Oct 1945

28 Jan 1946 

Ebrahim Hakimi (2nd time)

b. 1869

d. 1959

28 Jan 1946

18 Dec 1947 

Ahmad Ghavam ol-Saltaneh (4th time)

b. 1876

d. 1955

18 Dec 1947

29 Dec 1947 

Sardar Fakher Hekmat

 

 

29 Dec 1947

13 Jun 1948 

Ebrahim Hakimi (3rd time)

b. 1869

d. 1959

13 Jun 1948

09 Nov 1948 

Abdol Hossein Hajir

b. 1897

d. 1949

09 Nov 1948

23 Mar 1950 

Mohammad Saeed Maraghehi (2nd time)

b. 1881

d. 1973

23 Mar 1950

26 Jun 1950 

Ali Mansur (2nd time)

b. 1895

d. 1974

26 Jun 1950

07 Mar 1951 

Ali Razmara

b. 1901

d. 1951

12 Mar 1951

30 Apr 1951 

Hossein Ala (1st time)

b. 1882

d. 1964

30 Apr 1951

17 Jul 1952 

Mohammad Mossadegh(1st time)

b. 1882

d. 1967

17 Jul 1952

22 Jul 1952 

Ahmad Ghavam ol-Saltaneh (4th time)

b. 1876

d. 1955

22 Jul 1952

19 Aug 1953 

Mohammad Mossadegh (2nd time)

b. 1882

d. 1967

19 Aug 1953

07 Apr 1955 

Fazlollah Zahedi

b. 1897

d. 1963

07 Apr 1955

03 Apr 1957 

Hossein Ala (2nd time)

b. 1882

d. 1964

03 Apr 1957

31 Aug 1960 

Manuchehr Ekbal

b. 1909

d. 1977

31 Aug 1960

5 May 1961 

Jaafar Sharif-Emami (1st time)

b. 1910

d. 1998

05 May 1961

19 Jul 1962 

Ali Amini

b. 1905

d. 1992

19 Jul 1962

07 Mar 1964 

Asadollah Alam                    

b. 1919

d. 1978

07 Mar 1964

26 Jan 1965 

Hassan Ali Mansur                 

b. 1923

d. 1965

21 Jan 1965

07 Aug 1977 

Amir Abbas Hoveida(acting to 27 Jan 1965 [for Mansur to 26 Jan 1965]

b. 1919

d. 1979

07 Aug 1977

27 Aug 1978 

Jamshid Amouzegar

b. 1923

 

27 Aug 1978

06 Nov 1978 

Jaafar Sharif-Emami (2nd time)    

b. 1910

d. 1998

06 Nov 1978

04 Jan 1979 

Gholam Reza Azhari

b. 1917

d. 2001

04 Jan 1979

05 Feb 1979

Shahpur Bakhtiar

b. 1914

d. 1991

05 Feb 1979

06 Nov 1979 

Mehdi Bazargan

b. 1907

d. 1995

06 Nov 1979

12 Aug 1980

Islamic Revolutionary Council

 

 

12 Aug 1980

04 Aug 1981 

Mohammad Ali Rajai Khorasani

b. 1933

d. 1981

04 Aug 1981

30 Aug 1981 

Hojatolislam Mohammad Javad Bahonar

b. 1933

d. 1981

02 Sep 1981

31 Oct 1981 

Ayatollah Mohammad Reza Mahdavi-Kani

b. 1931

 

31 Oct 1981

03 Aug 1989 

Mir Hossein Moussavi

b. 1941

 

 

Minister of Foreign Affairs

1950

 

Hossein Ala

b. 1882

d. 1964

1950

1951

Mahmud Salahi (acting)

b. 1896

d. 19...

1951

1951

Mohsen Rais

 

 

1951

 

Abdollah Entezam (1st time)

b. 1897

d. 1963

1951

1952

Bagher Kazemi

 

 

1952

 

Hossein Navab

 

 

1952

1953

Hossein Fatemi

b. 1920

d. 1954

1953

 

Abul Hossein Meftah

 

 

1953

 

Fazlollah Zahedi

 

 

1953

1955

Abdollah Entezam (2nd time)

b. 1897

d. 1963

1955

1958

Ali Gholi Ardalan

 

 

1958

1959

Ali Asghar Hekmat

 

 

1959

 

Djalal Abdoh

b. 1910

 

1959

1960

Abbas Aram (1st time)

b. 1906

 

1960

1961

Jaafar Sharif-Emami

b. 1910

d. 1998

1961

1962

Hossein Ghods Nakhai

 

 

1962

1967

Abbas Aram (2nd time)         

b. 1906

 

1967

1971

Ardeshir Zahedi

b. 1928

 

1971

1978

Abbas Ali Khalatbari

b. 1912

d. 1979

1978

1979

Amir Aslan Afshar-Ghasemlou

 

 

1979

 

Ahmad Mirfendereski

b. 1918

d. 2004

1979

 

Karim Sanjabi

b. 1904

d. 1995

1979

 

Ahmad Salamatian (acting)

b. 1941

 

1979

 

Mehdi Bazargan (acting)

b. 1905

d. 1995

1979

 

Ebrahim Yazdi

b. 1931

 

1979

 

Abolhassan Bani-Sadr (acting)

b. 1933

 

197

1980

Sadegh Ghotbzadeh

b. 1936

d. 1982

1980

1981

Mohammad Karim Khodapanahi (acting)

b. 1941

 

1981

 

Mir Hossein Moussavi

 

 

1981

1997

Ali Akbar Velayati

b. 1945

 

1997

 

Kamal Kharrazi
دسته بندی: Iran's ancient،
تعداد بازدید:
1389/08/3 | نگارنده: آراد | این نوشته را به اشتراک بگذارید

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره تارنما

به نام ایزد پاك
این تارنما یكی ازهزاران تارنماهایی است كه در راه زنده كردن فرهنگ و تمدن با شكوه ایران و ایرانی گام برمیدارد.فرهنگ و تمدنی كه امروزه دیگر از آن هیچ نام و نشانی باقی نمانده و حتی خود ما هم آنرا به تاریخ سپرده ایم.
امید است که شما دوستان گرامی با بیان دیدگاه های سازنده خود مرا در بهبود هرچه بیشتر این تارنما یاری کنید.

( با سپاس )
از ما پشتیبانی کنید